Υποστήριξη του ιδρύματος Word
Οι συνεισφορές σας βοηθούν το Ίδρυμα Word να συνεχίσει την αποστολή του να διαθέσει τα βιβλία Percival στους ανθρώπους του κόσμου. Εάν αναγνωρίσετε τη σημασία της κληρονομιάς του Harold W. Percival για την ανθρωπότητα και θέλετε να μας στηρίξετε σε αυτήν την προσπάθεια, η δωρεά σας θα μας βοηθήσει να μοιραστούμε τα έργα του με μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Όλες οι δωρεές στο The Word Foundation, Inc. εκπίπτουν από το φόρο.


Αν προτιμάτε να συνεισφέρετε μέσω ταχυδρομείου, η διεύθυνσή μας είναι:

Το Word Foundation, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617