Δωρεές

Οι συνεισφορές σας βοηθούν το The Word Foundation να συνεχίσει την αποστολή του να κάνει τα βιβλία του Percival διαθέσιμα στους ανθρώπους του κόσμου. Αν αναγνωρίσετε τη σημασία της κληρονομιάς του Harold W. Percival στην ανθρωπότητα και θέλετε να μας στηρίξετε σε αυτή την προσπάθεια, η δωρεά σας θα μας βοηθήσει να μοιραστούμε τα έργα του με μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Όλες οι δωρεές προς το The Word Foundation, Inc. εκπίπτουν.


Αν προτιμάτε να συνεισφέρετε μέσω ταχυδρομείου, η διεύθυνσή μας είναι:

Το Word Foundation, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617