Το Democracy Is Self-Government από τον Harold W. Percival τρίτη έκδοση που δημοσιεύτηκε από το The Word Foundation

η λέξη

Το Democracy Is Self-Government από τον Harold W. Percival τρίτη έκδοση που δημοσιεύτηκε από το The Word Foundation

Απλά γραπτά δοκίμια για το καθήκον του ανθρώπου για τον εαυτό του, τους συνεργάτες, την κοινωνία, τη φύση και το σύμπαν.