Τοιχοποιία και τα σύμβολά της ρίχνει νέο φως στα πανάρχαια σύμβολα, τα εμβλήματα, τα εργαλεία, τα ορόσημα, τις διδασκαλίες και τους εξυψωμένους σκοπούς του Τεκτονισμού.

Αυτό το αρχαίο Τάγμα υπήρχε με το ένα ή το άλλο όνομα πολύ πριν από την κατασκευή της παλαιότερης πυραμίδας. Είναι παλαιότερη από οποιαδήποτε θρησκεία γνωστή σήμερα! Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι ο Τεκτονισμός είναι για την Ανθρωπότητα — για τον συνειδητό εαυτό σε κάθε ανθρώπινο σώμα.

Τοιχοποιία και τα σύμβολά της φωτίζει πώς ο καθένας μας μπορεί να επιλέξει να προετοιμαστεί για τους υψηλότερους σκοπούς της ανθρωπότητας - Αυτογνωσία, Αναγέννηση και Συνειδητή Αθανασία.