Πριν από τη δημοσίευση της Σκέψη και το πεπρωμένο Ο κ. Percival δημοσίευσε ένα μηνιαίο περιοδικό, Ο Λόγος. Συνέταξε ένα άρθρο για κάθε θέμα. Απηύθυνε επίσης ερωτήσεις από τους αναγνώστες του στο "Στιγμές με φίλους". Οι παρακάτω σύνδεσμοι θα σας επιτρέψουν να εξερευνήσετε συγκεκριμένα θέματα από αυτά τα δύο χαρακτηριστικά του περιοδικού.


Πρόωρη άρθρα

Η πλήρης συλλογή όπως δημοσιεύθηκε στο Ο Λόγος μεταξύ 1904 και 1917.

Στιγμές με φίλους

Ε & Α που εμφανίστηκαν αρχικά στο Ο Λόγος περιοδικό μεταξύ 1906 και 1916.